Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzuirner of vSchre ^ ^ "iet fft*M de« maar w,j bev!iSr?o„! M ,deD dienst,

de verzoenelijkS ft" W'J niet flecht* der zelfswrai^da'n w,, tfCn het ÜIiedeJe de misdrijven onze? hei,H rReeven barte»jk maar w,j v„Jgen de /es i?„6erS nietr,alleeni raar om wel te doen ,L " g/°°tL'n Zedelee-

verwaarloosde oDvot-d.no V . ■ Z!e" W' de «echts met fcnSde L„ * k,"dCfen nit* les en voorbeeld Si °gen aa,n; maae d°or re verpIichdnJ a£ n7iJ' we,k eene duu™*n%d%^^. om de

ftanden te drogen ™g de-!tugdige verwenschte vrucS'voTd re T* Ujd ge' kunnen wij niet hoorenTn r brengen: dan ™j de on/cbulonzef „«ï00^^11» wanne<* ren, hem als "c S. SpT° hfJOren beiastezien afrukken,' maar wii T" Z'Jn's hüofd waarheid uit, én rt£„ > J .ko0len Vüor de men: dan 'zien ïf I¥teM« verftomvriend onzes haïte-nJ', lf beweeg^s den derwaardigheden ï'e 01 nmP«* en we. door raad'enhulp afcW n)aar Wende« te redden: dan breek? ! ^l" aan> om op de befchouwiS van ' niec allee°» troosteloozen, deVrV e" bed,oefden of baars betreurt nf rilg liS Van iets di^ ^'■flelt; rnaar'w^ deefen"1" t5ie,ï-WeUT*

Sluiten