Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *97 )

komende ftukken der Maatfehappij ademen Liefde tot de waarheid en de deugd. Deze te gebruiken en te verfpreiden, is tot nut yan 't Algemeen, te werken, en Liefde tot de deugd daadvaardig te bewijzen,

5. Liefde tot uitbreiding van den waaren Christelijken Godsdienst, is ook eene aanfpooring om deel in deze Maatfehappij' te neemen. Dan worde de waare Godsdienst uitgebreid, wanneer hij door de meest gepaste middelen, ter aanneeming, wordt bekend gemaakt. Dit heeft zij op ivet oog, en uwe ijverige medehulp kan haar te ftade komen. Onderfteunt dan ook haare edelaartige poogingen. Leert de u toebetrouwde panden, na maate van hunne vatbaarheid , het grootfte gefchenk dat ons in dit leven kan gegeeven worden, kennen. Wanneer het zaad van den Godsdienst vroeg in het jeugdige gemoed geftrooid is, zal 't gewisfe-> lijk opgroeijen en vruchten draagen.

Niet alleen dat ge uwe fchoolieren, door Lid dezer Maatfehappij te worden, met den waaren Christelijken Godsdienst bekend maakt, en daar door deszelfs uitbreiding bevordert, maar gij bereikt dus nog een ander oogmerk, om de ouders dier kinderen ook met de Maatfehappij bekend te maaken, en mede van haare vruchten te doen inzamelen.

Hoe gemakkelijk zal 't u vallen, om der Maatfehappijë eenen wezenlijken dienst te doen, te weeten , de verfpreiding van haare uitkomende ftukken te helpen bevorderen. Hoe nutteloos de uitgave derzelver is, indien zij niet verfpreid worden, is u bekend. Behoef ik u hier toe wel kragtig aan te fpooX 3 ren?

Sluiten