Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -99 )

voor den Hemel? van welk belang zijn deze vraagen! En'gijkunt met voordeel medewerken om onzen medechristenen uit den laagen burgerfland te leeren hoe die te beandwoorden, en dus hier hen, hunnen weg gemoedigd doen wandelen, om eindelijk de kroone des levens in het onverdetflijk licht deelagtig te worden. Kunt gij, kunnen alle brave Christenen, door gepaste middelen dus medewerken om de waereld met Godvruchtige, werkz ame Menfchen, en den Hemel met zalige burgers te voorzien, en is de Maatfehappij tot nut van 't Algemeen onleedig om deze oogmerken te bereiken, wat behoef ik u dan nog meer aan te moedigen, om tot de? zelve toe te treeden en tot bereiking van haare heilzaame oogmerken medetewerken.

'k Heb nu mijn taak volbragt, de uitkomst zal leeren, hoe ik gedaagd ben. Worden deze brieven waardiggekeurd om u ónder de oogengebragt te worden, dan zal ik wenfehen dat door dezelve, het doel der Maatfehappij, bereikt worde. Ik deed, door hoop geftreeld , eene pooging 1

Sluiten