Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gó De aankomst dek xn. bloot gefield voor veele flingeringcn en crger-

m nisfen' de fatan had zeer bcSeerd hen tc zif" ten als de tarvv, hun geloof zou wel haast hebben opgehouden, zo Jefus niet voor hun had gebeden : dus wil Hij ook de gepaste middelen gebruiken, om hen te bewaaren, om voor hun te zorgen, dat zij in hunne zwakheid niet bezweeken, en de hclvorst over hen niet mogt zegcpraalen.

Daar mede kunnen alle lievelingen van Jefus zich vertroosten, dat Hij hunne kragten kent en wecet, en alle beproevingen daar naar afmeet. Zo geeft Hij uitkomst met de verzoekingen, op dat zij die zouden kunnen draa-

gen*

Of zou Jefus trouw bezweken zijn, toen zij op't einde van hun leven kwamen, kou Hij hen toen ook niet van 't geweld bevrijden? — Wie twijfelt aan Jefus magt, die zijne waarde recht kent? —- Maar toen was hun werk vol. voerd, zij hadden, als zijne getuigen, het euangelie over de wereld rondgedragen, alomme Hem voor Koning uitgeroepen, en de grondilagen van zijn rijk gelegd, zij waren door den . H. Geest tot dat werk toegerust, en even daar door geflerkt tegen eenen geweldigen dood, de martelkroon was hun eene eer, de banden

hun-

Sluiten