Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHULDIGD EN MISHANDELD. 233

jeeld; al worden mijne beste inzichten mis- XX.

luid , als mijn vertrouwen op God levendig

s, dan zal ik niet befchaamd uitkomen. Hij Kent mijn hart, mijne bedoeling, Hij zal mijn recht aan 't licht brengen. ; Zo veel leere ik, uit het voorbeeld van mijipen lijdenden Verlosfer. Daarbij kan ik

ftiij nog erinneren, hoe gruwelijk de veinzerij Is, geeft men zich daar aan over, dan wordt Lue flagboom voor alle zonden opengezet, geen ilalfchen Eed, geen Godslastering, geen plengen wan onfchuldig bleed, zijn dan te verfchriklijk

pm gepleegd te worden, geeft men zich eenInaai daar aan toe, om hier door zijn oogmerk a:e bereiken, men.zal het dan, ten koste van alles, niet laaten vaaren. „ Geef mij, o God, L tog altijd voor deze zonde te fchrikken!"

Ook ontdekke ik hier duidelijk , hoe de Mensch,-aan zich zeiven overgegeeven zijnde, ban kwaad tot erger gaat, zo boos hadden de 3 eden van den Raad geen yoorneemen gehad , 1 m evenwel, zij komen 'er van trap tot trap .:oe. Dit leere mij, van de minfte zonde een' ;ifkeer te hebben!

\ Eindelijk moet ik fteeds bedacht zijn, om ' 10 veel ik kan, in eenige maate, aan mijnen ij/erlosfer zijne verfmaading te vergelden; Hoe loe ik zulks ?

P 5 Als

Sluiten