Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

481

'NEN-DERTIGSTE OVERDENKING.

rlRISTUS NAAR HERODES GEBRAGT, EN DAAR BESPOT.

Luk. XXIII: 5-12.

ïn zi] hielden te tterker aan, zeggende, Hij beroertXXXI. volk, leerende door geheel Judea, begonnen hebnen. Ov r.van Galilea tot hier toe. Als nu P.latus van GalileaD^k. >rde, vraagde hij, of die mensch een Galileër was. verüaande dat hij uit het gebiedt van Herodes was, id hij hem henen tot Herodes, die ook zelve in die ren binnen Jerulalem was. En als Herodes Jefus zag ;rd hij zeer verblijd: want hij bal van over lange ;eerig geweest hem te zien, om dat hij veel van hem 'orde: en hoopte eenig lêeken te zien, dat van hem daan zuude worden. En hij vraagde hem met veele jorden: doch hij en antwoordde hem niets- En de /erpriesters en de Schriftgeleerde Honden , en betchul;den hem heftiglijk. En Herodes met zijne krijgsliel, hem veracht en befpot hebbende, deed hem een nkende kleed aan, en zond hem weder tot Pilatus. Ü op den zeiven dag wierden Pilatus en Herodes vrienP met malkanderen: want zij waren te voren in vijandïap tegen den andereu.

lij vangt de wijzen in hunne arglistigheid, zeide lifas * die, door een opmerkzaam bepeinzen

* Job V: 13.

IL DEEL. * Hb

Sluiten