Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar bespot.

lagd om van\Jefus té leeren, maar op zijnXXXt

I *D O VER"

st om zijne nieuwsgierigheid te voldoen , DEKKe 1 veel eer om ftof tot laster en fchimp opzamelen, niet om den weg der waarheid te innen, om afdandvan zijne ongerechtigheid 1 doen, om een leerling van Jefus te worn. — Want had hij zo gevraagd, Jefus zou \ itwijlïelbaar op dit vraagen geantwoord heb1 n: maar nu leeze ik: Hij antwoordde hem niets* 3 wilde de Heiland hem, wegens zijn uitzing vraagen, zelve tot befchaaming brengen, it was verdediging genoeg voor de zaak van em, wiens onfchuld al meermaalen was aan 'Ë :ht gebragt \

De Overpriesters en de Schriftgeleerden Hein intusfchen niets onbeproefd, om de zaak tn Jefus bij her odes haatlijk aftemaalen i hem een vonnis ten hunnen voordeele afte:rsfen, om Hem daar door, of door 't beleid n herodes ten dood te brengen, of door ilk een vonnis p i l a t u s te ,meer in 't nauw krijgen , en hem naar hunnen wenseh te >en handelen- daarom befchuldigen zij jEjs ook voor her o des heftiglijk , de

be*

* Men ksn iUjtitjk verfcheidénc redenen van dit

t hier bij bedenken.

II. d e el» **

Sluiten