Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar. bespot. 5°3

,dikt dit de onfchuld van den fchuldeloos XXXI. laagden! Hij werd, 't is waar, met fchim-DaNK. den fpot fmaadlijk ten toon gefield, maar in dit is 't bewijs, dat men niets anders te.Hem kon inbrengen, en hierdoor wordt ens getoond, van welk eenen bitteren geest ;e menfchen waren, die zich aan zulk eene rebondene mishandeling fchuldig maakten; k een vorst, zulke dienaaren konden evenl niets meer van zich zelve verkrijgen, dan j gen fchimp en laiïe mishandeling te pleeajfi!

|Dus vinde ik hier overvloedige aanleiding, |Hem, die zo zwaar en onfchuldig leed, als Enen borg door 't geloof te befchouwen; |c hier leed Hij de ftraiïe die ons den vrede inbrengt, en Hij vertoont zich in zijne lijInde liefde, als de m e s s i a s, tegen wien zich JL wapende, en dien ik dus uit de Godfpraak Ib afgebeeld gezien *. Terwijl ik diezelfde stigheid van Geest, dat kloekmoedig zwijgen, t zachtmoedig verdraagen, 't welke ik in mijn Verlosfer als een fchitterend voorbeeld te >oren alreeds bewonderd hebbe, hier bij

toe-

* Zie hier voor de aanhaaling van Hand. IV: 27» 28. vergelijk daar mede Ps. II.

Ii 4

Sluiten