Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$31 Jesus met Barabbas ter keuze ■

XXXIII. laat ons Barabbas los: terwijl zij in 't vervo< DEwiu ^'ieT *n noS meer opgezet zijn geworden, drü de aanhitzing van hunne moordzuchtige hoe den, die den dood van jesus zo onverzetli begeerde.

Laat ik intusfehen ook hier voor mij ze ven eenige nuttige leeringen opzamelen.

Pilatus lust om de onfchuld te reddei cn die fta'ande te houden, tegen alle wrevc moedige aanblazingen van de nijdige Overftd der Jooden, ftrekt mij tot een leerbeeld, o altijd zelfs ten koste van al wat dierbaar i de onfchuld te verdedigen, en mij hier in nê door eenen Heiden te laaten befchaamen. ■ Overtuigd dat er een alweetend richter mijm handelingen is, en dat de lesfen van jesus eene Christen immers hier toe moeten aanfpoorer wil ik dit fteeds in 't oog houden, en mee on zetting gedenken aan die uitfpraak: wie d rechtvaardigen verdoemt, is den heïre een grot wel.' *

Maar zo beminlijk als zijn toeleg mij is, ; zeer moet zijn gedrag mij bedachtzaamheid i; boezemen, om ter bereiking van een betam lijk oogmerk eerlijke middelen ter hand • flnan, ik ftelde mij in 't begin van deze Ove

dei

* Spreuk. XVII: 14.

Sluiten