Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Jesus veroordeeld. 549

* toont vol gevoel te zijn, 'over de' rampen XXXIV. n eenen lijdenden. Iemand te redden die ten >od gegrepen was , fcheen in haare oogen :en onverfchillige zaak te zijn; hoe verachtk anders ook een Jood bij zo eene edele Roeinfche vrouw moest wezen , de befchouing van 't leed diens ongelukkigen roert haare .nfche ziel, zij zoekt Hem te bevrijden, en kon dgens haare overtuiging niet anders handelen: iar zij de geheimen van 't Godsbellel in deze .ak,niet kende, daar zijniet wist, dat deze huldcloos lijdende voor het volk moest fter:n, kon zij niet anders wenfchen, dan dat ij bevrijd en uit het leed gered mogt worden. Tedere liefde en onkreukbaare trouw, kcnerken niet minder haar bedrijf. Het lot van taren echtgenoot, ingevallehijhetrechtkrenk, de pijnigingen van zijn gewetenen de wraak :rGoden, die hem achtervolgen zou, beeldde j zich zeer levendig af; dit alles zweefde )or haaren geest en de ontzettende gevol:n doen haar met fchrik aan : daarom dringt j door alles heenen, daarom fchroomt zij :et, dat het haar ten kwaade zal worden gelid , eenige ftremming in den rechtshandel te erwekken; de behoudenis van den fchulde•ozen, de weering van het onrecht en de beëdiging van haaren echtgenoot zijn in haaMm 3 re

Sluiten