Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556 Barabbas vrij gelaaten5

Ovea-11' *"eI Z1Ï kunnenonder 't volk; zij verfpreidert denk. zich aan alle hoeken om tot het vereenigd doel ongemerkt famen te arbeiden. Dit beduit ik, uit de tegenftelling die de euangelist maakt: maar de Overpriesters en de Ouderlingen hebben de fchaaren aangeraaden , dat zij zouden Barabbas begeeren en Jefus dooden.

o IJsfelijke wending welke mijne bepeinzing hier ondergaat! —Zo even was alles liefde, zachtheid, rechtvaardigheid, verdediging dei onfchuld en afkeer van fchuldloos bloedplen-i gen! Nu helaas het tegengeftelde nu hoore ik niet dan nijd, moord,vervloeking en bitterheid ! Liever ftaakte ik deze befchom

wing, maar haare belangrijkheid doet mij voort-; gaan, hoe ongaarn ik ook het oog op zujkqi. boosheid wilde wenden.

Nu zouden, dit mogt men billijk verwachten,, deze hoofden van 't vloekgefpan geheel uitgeput zijn geweest, om nieuwe drangredenen t& vinden, om de woede des volks gaande te hou. den; nu reeds mogt men denken, zou al 't vergift uitgefpogen zijn, en de grootfte boosheid ter verftomming zijn gebragt: maar helaas! haare tongen waren ontfteeken van de hel-, le! vandaar kregen zij voor leugen en laster ge-.: duurig nieuwen toevoer. — Ontwijffelbaar hebben zij de goedheid van Jefus verdacht gemaakt,,

zij»'

Sluiten