Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PILATUS HANDWASSCHING. 5%l

te wijze had vergrepen ,*als ook,in 't gene™7Ivid zeide tot den Amalekiter, die Sattl ge-denk. Sod had, f en in meer andere gevallen: maar I er gezegd wordt, dat het bloed van ie|nd op eenen anderen is , dan wordt daar lor aangewezen, dat zo een fchuldig wordt ■houden aan het onrechtvaardig ombrengen m dien anderen , en hij deswegens ftrafwaarbis, dit ziet men in't zeggen der verfpieIrs tegen Rachab: diens bloed zij op onzen |L 5 als mede in het geval van Abimelech: I dat het geweld [gedaan] aan de zeventig zooin Jerubbaals kwame, en op dat hun bloed gelegd \rdop Abimelech hunnen broeder, die hen gedood d, en op de burger en van Sichem , die zijne hani gejlerkt hadden, om zijne broeders te dooi, ** zo ook zegt Jefus tot de Schriftgeleern enFarizeen, op dat op u kome al liet rechtardige bloed, dat ver goot en is op de aarde, van f bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het )ed van Zacharia , ft 20 begreeP het ook : Hoogepriester ,als hij tot de Apostelen zeide:

» Lev. XX: 9, n , 12. ƒ ii Sant. I: 16. 5 >/. II: 19. »-* Richt IX: 24. Jt Matth. XXIII: 35.

Oo 3

Sluiten