Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

585 PILATUS IIANDWASSCHING.j

XXXV. door tastte. ■— In dit opzicht ftrekt pilatus vzkk tot een aanmoedigend voorbeeld voor Chris-, ten-richters; en wenschlijk ware het, dat df gefchiedenisfen geene aanwijzing deeden van? zulken die, hierin, door zijn gedrag veroor» deeld worden.

Dan hoe is hij zo zeer te prijzen? toonde zijn bedrijf het tegendeel niet, was hij waar* lijk overtuigd van 't gene hij zeide, was zijn handwasfchen wel gemeend, hoe weilfelde hij dan zo ras, en hoe kon hij dan den rechtvaardigen veroordeelen ? — Daar uit zie ik zeker dat hij niet beftendig was in zijn charakter , niet gevestigd genoeg om der boosheid duurzaamen tegendand te bieden, zijne ftandvastigheid behoorde aan zijne neiging tot recht., vaardigheid geëvenredigd geweest te.zijn, eni dit moet ik erkennen, naar maate zijn inzieni in Jefus onfchuld meerder ware, naar die maate was zijn m'sdrijf te zwaarder, dat hij zich i naar den wil van eene onftuimige menigte .fchikte, en daar door het recht verkragtte.

Menfchenyrees was voor Pilatus eene gevaarlijke hartstogt, dit begint hoe langer hoe meen kenbaar te worden , naar maate men aan 'tl einde van dezen rechtshandel nadert — men-fchenvrees bemeesterde geheel zijn hart. Elk: te behaagen, in ieders gunst te deelen, alle? 3

pari

Sluiten