Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

($02

ZES-EN-DERTIGSTE OVERDENKING.

Jesus gegeesseld en bespot.

Joh. XIX: 1-3.

XXXVI. Toen nam Pilatus dan JeOver- fus f en geesfelde [hem.] denk. „..,., .

En de krijgsknechten een

kroone van doornen gevlochten hebbende zetteden [die] op zijn hoofd, en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden , weest gegroet, gij Koning der Joden. En ,gij gaven hem kinnebakflagen.

Matth. XXVII: 27-30. r

Toen namen de krijgsknegten des Stadthouders Jefusi met haar in het rechthuis, edi vergaderden over hem dei gantfche bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem eenen purperen man-i tel om. En een kroone varii doornen gevlochten hebben-i de, zetteden [die] op zijm hoofd , en eenen rietftok mi zijne rechte [hand:] en val-l lende op hare kniën voor hem , befpotteden zij hem , zeg-; gende, weest gegroet, giji Koning der Jooden. En op| hem gefpogen hebbende, namen zij den rietftók en floe-i gen op zijn hoofd.

Mark. XV: 16-19.

En de krijgsknegten leiden hem binnen in de zale, welk

is

m

Sluiten