Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus gegeesseld en bespot. 609

gehaald; door zijne ftriemen is ons geneezingeXXWtt. \reworden\ * — Die flagen had ik verdiend en.DE™*" nog veel meer aanhoudende fmerten , mijne ponden veroorzaakten aan mijnen Verlosfer dit lijden: om onze overtredingen is Hij verwondt. rlier lijdt de fchuldbetaalende Borg, die weiier moet geeven het gene Hij niet geroofd aeeft; hier is Hij een man van fmerte, die ale geneuchten, alle eer overwaardig was. ■— 3 ontzaglijk toonbeeld van de geduchte ge» •echtigheid des Almagtigen, aandoenlijk verlog van de ftrafwaardigheid der zonde. De mgelen in den hemel zouden getreurd hebsen, zo zij voor treuren vatbaar waren, op 't rezicht van dat fchouwfpel: Gods Zoon in 't deesch verfchenen, als een misdaadiger gebonlen, fel gegeesfeld, zijn gezegend lichaam neêdogenloos mishandeld, alomme zijn vleesch )pengereten-, en die openingen tot bloedfoneinen gemaakt, en dat Hij rechtvaardige voor le onrechtvaardigen 1 — Hij, de weldaadig. Ie, de beminlijkfte der menfchen, wordt hief Eredagen zonder medelijden te vinden, nie* i nand trekt zichzijn zaak aan, niemand fpreekt 1 'én woord voor Hem, Hij is 't voorwerp van

de

1 * Jef. LUI: 5> 1 P**". & 24-

' II. deel. Qq

Sluiten