Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64O JESUS IN SPOTKLEDEREN

XXXVII.ven tekenen, hij ziet door de openingen vaai °EV^" den mantel het bebloedde lichaam en roepti zich zeiven toe: daar ben ik de oorzaak: van. — Hij hoort het gekrijsch van 't roofge-i dierte, niet anders doende dan de lucht met geloei te laaten weergalmen Kruis! Kruis!—Zé wordt hij van binnen fel gefolterd, nog één* maal grijpt hij moed en zegt: Ik vinde in Hem, geen fchuld! m De vijanden des rechtvaardigen! daan verlegen, zij murmelen onder elkande»; ren; de landvoogd begint zich te vleien da'é zij wel haast in dilte zullen deinzen, en veu volgens zich fpoedig wegpakken om zelve geen leed te ondergaan van 't volk dat zij misleid en opgeruid hadden: doch dit was te vergeefs; er verheft zich uit den hoop eene ftem die wel haast het algemeen geroep uitt maakt, waar door de handhaaving eener Gods^ dienstwet gevorderd wordt, die met list em laster op den fchuldeloos gevangenen wordt! toegepast. Pilatus evenwel heeft dit uk-; geroepen en die ftem klinkt door alle de eeuV wen ik vinde in Hem geen fchuldl Die uffl roep zal ik mij erinneren als ik mijn hart en mijne bedrijven onder 't oog des eeuwigen richters beoordeele en in mij zelve veel fchuld vinde, die uitroep wenfche ik mij te erinneren als de dood zijn opontbod om van hier

te

Sluiten