Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

682 Jesus tot het kruis gedoemd.

XXXIX. ren zag ik reeds * dat de Stadhouder Jefus s had doen eeesfelen, naar der Romeinen ge- ■

DENK. .

woonte, als eene voorbereiding tot de kruis- ■ ftraffe, inmiddels had hij nog eenige poogingen i te werk gefteld, om den gevangenen ontflag te : bezorgen. Dan,dit mislukt zijnde,en 't vonnis i des doods nu volkomen geveld wordende ,, werd deze geesfeling niet weder herhaald, het| gene matth. en mark. met een enkel woord! hiervanf melden, is blijkbaar betrekfijk tot het: geene Joh. breder te vooren verhaald heeft., Nu wordt Jefus ten dood, tot het kruis ge-1 doemd! O ijslijke overgaaf! verkrachting van het recht! Pilatus fidderde van angst, zijne : kniën Hieten tegen eikanderen , geen vrolijk : oogenblik heeft hij in zijn leven meer genoo- • ten; van dien tijd af, heeft een knaagende : worm hem in 't heimelijke gepijnigd, en alle zijne genoegens verbitterd. Verfoeilijke vonnisvelling! De duivelen juichten! de hemelbewooners ftonden verbaasd ! de zon zou zich hierover in den rouw kleeden, de aarde Adderen , en de ftuiptrekken der natuur, het onrecht, haaren fchepper aangedaan, met luider ftemme beweenen! Adams kroost alleen , vond hier dankflof, zondaars vinden door 't geloof hierin

Ia de XXXVIfte Overdenk.

Sluiten