Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

688 Jesus' tot het Kruis gedoemd;

XXXIX. fchuldeloozen lijder met helsch vermaak, zij dehk! juichen over zijne fmerten, alleenlijk om dat zij waanen door Hem beledigd te zijn: Hem die alles goed en allen wel deed, berokkenen zij zo veel kwaad, en zijn met niets minder dan met zijnen dood te vrede. Het belang des volks offeren zij aan hun boosaartig doel op, dat hitfen zij aan, dat fleepen zij mede in hunne ftrikken. Zij vervoeren het zelve, om den genen, dien zij zo onlangs met blijde Hofanna's begroet hadden, nu tot den dood,

tot het kruis te eifchen. Welk een fa-

menweeffel van misdrijven! Wat is de mensch! hoe gevaarlijk, is het niet den rechten weg eenmaal te verlaaten! Hoe weinig veiligheid is er tegen de zonde,als de vrees van God verlaaten, en zijne wet vertrapt wordt ? Als men anders voor de menfchen wil fchijnen, dan men voor God gedeld is: God ziet het hart aan, dat zij fteeds mij ter erinnering en tot waarfchouwing.

En hiertoe worde ik nog meer gewekt bij de befchouwing van 't charakter van den landvoogd. Pilatus is een leerbeeld, hoe het met den mensch kan gaan, hoe veel inzien en pligt, overtuiging van 't geweten , aanfpoqring om recht te handelen hij hebben kan, en echter uit verkeerde beginfels werken

Sluiten