Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?2,6 'x Is biddag ten tijde

X.' der der wereld, en de Beftierer van 't lot der CEsrüEK. voj|(en js ^ moet elk , die niet alle beginfels van Godsdienst ontworteld heeft, gevoelig aandoen : ieder die Jefus in onverdcrllijkheid lief heeft , vindt daar ook juichftof in , dat wij in de opwekking tot het biddaghouden, ook bij Hem, en bij zijn bloed en lijden bepaald worden.

Filo.

Ja, Jefus bloed is de bron, daar alle heil uitvloeit: en door Hem leeren wij God recht kennen.

M e n a n d k 1.

Maar zagen wij meer uitwerking van 't biddag vieren.

Filo.

Dat was hoogstnoodzakelijk : maar 't blijft er bij , dat de mensch zijne ziel eenen dag kwelle, en dat gefchiedt nog maar nauwlijks. — De uitwerking tot waare verbetering, 't beftrijden van de zonden, het ijveriger zoeken van God , het toeneemen in geloof en godvrucht , wat worut dat weinig ontdekt!

Me-

Sluiten