Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

deugden, met hun eigen belang ftrookt; dat ?er, zonder dezelve, geen beftendig geluk mogelijk is — 'Er zijn menigvuldige gelegenheeden in een fchool, om de oprechtheid der kinderen ter toetfe te brengen, en te be.'lnuren; om hun medelijden op te wekken; hunne ftandvastighéid te beloonen, en hen dus leerende, anderen door hunne daadeu aan te moedigen.

§• 18.

Onze fchoolen beftaan doorgaands uit kinderen van beiderlei gedacht, 0 k hier mede kan een kundig meester voordeel doen: de verkeering onderling is, reeds vroeg, geen onverfchillige zaak , ze is gefchikt om zag:e zeden te kweeken; een meester moet de betrekkingen tusfchen jongens en meisjens, onder het oi»g houden; door alle vuilheid in woorden en daaden, af te keuren , leide hij hen op tot eerbaarheid ; de jongens gewenne hij om haar die van het andere gedacht zijn, met onderfchei linge en toegeeflijkheid te behandelen; hij ftraffe de daaden van geweld aan haar gepleegd , met verzwaaring: na maate de kinderen oud zijn, vereischt dit beftuur meer of minder oplettendheid; doch meestal meer, dan men gwoon is daar aan te belleeden.

§• 19

Maar welke behandeling is nu ter bevorder ring van iedere deugd, of ter beteugeling van iedere voorkomende ondeugd de beste V Hier kan men een vertoog fchrijvcn, waar in veele herhaalingen zouden moeten voorkoomen —• De onderfcheidene geaartheid der kinderen , waar na de behandeling moet gefchikt'.worden; de veelvuldige gevallen; de aanleidingen tot

het

Sluiten