Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =3 )

fchotels, wet onderfcheidene keurige fpijzen, in dezen overvloed, om dat hij hieraan gewoon is, en zig dienvolgends verbeeWr, dat het noodzaaklijk zo en met anders behoort te zijn, geen grooter behaagen heelt, dan de gemeene man, aan zijnen ge wöonen burgerlijken pot, en in vergelijking van dien der Rijken fobertn maaltijd. De Ritkè, die dagelijks zijnen goeden wijn dnnkt, gevoelt door de gewoonte, zijnen fmaak daardoor luit meer gekitteld, dan de gemeeneJw&'™r man door zijn bier , ja dikwijls veel minder dan de bedelaar door eenen frislchen teug fchoon water: de Rijken volgen in dezen, hunne gewoonte; zij drinken wijn, om d«t de gewoone tijd daar 15,. maar de bede laar drinkt water om zijnen dorst te les fchen; en niets fmsakt heerlijker dan brood en water, wanneer men honger of dorst heelt. Niets is vermaakelijker, niets is genoeglijker, dan aan de dringende behoeften der natuure te voldoen , het fcheelt weinig, hoe , of waarmede I .

Wanneer de Rijke een maatig man s, en ziin maag, door het onmaatig gebruik van zijne veelerlei keurige fpijzen, niet geduurig bederft, gelijk zeer veel gefchiedt, dan mag men, op zijn best genoomen, vrijelijk vastftellen, dat de Rijke, met alle zijne geregten, daarom niet fmaakelijker eet, dan de gemeene man met zijnen gezonden en eenvoudigen huismanskost, fchoon men ook vooronderOelle, dat de eetlust bij beiden even fterk z'j, het welk, bij eene naauwkenrige berekening, wel Biet altoos het geval zijn zal; doordien vroeg B 4 OP-

Sluiten