Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

ven , en ftérft een' vroegen, en ongerustheid baareraden dood.

Dit is, een gantsch niet oneigenaartig, droevig uitwerkfel, van dien verkeerden waan , dat men, om waaragtig gelukkig te leeven, noodzaaklijk rijk behoort te zijn. En dit is niet het eenige. Wanneer deze waan fommige mentenen zo ver gebragt heeft, dat zij een tegenzin in hun werk, of in hunne handteering hebben gekreegen, dan leidt hij hen meermaalen op nog geheel andere wegen, als waarvan wij zo even hebben gefproken, en die nog verclerflijkcr, en rampzaliger zijn, dan de voorige.

Dan wanhoopt men, door zijn gewoon handwerk, of door zijne dagelijkfche handteering, ooit rijk, en bij gevolg, na zijne verkeerde denkbeelden, ooit gelukkig te zullen worden; en hiertoe gevoelt men nogthands, eene onwederftaanbaare begeerte in zig zeiven. Wat nu gedaan ? men begint iets anders: men onderneemt dingen, waarvan men geene genoegzaame kunde heeft; men geeft, zig uit , dit', of dat te kunnen maaken : en, het werk veragt deumeetter; men fchrikt de klanten af, raakt uit de gmist, en fcft tindelijk zonder werk, cn dus zonder winning. Nu drijft men handel zonder verftand, en ondervindt de waarheid, van het oude gezegde, dat Koophandel , zonder verftand , altoos verlies voor de hand is. Men heeft, gelijk het fpreekwoord zegt, twaalf ambagten en dertien ongelukken gehad, zonder evenwel rijk, of gelukkiger geworden te zijn. Dit loopjn en draaven, zonder merklijk C 4 voor-

Sluiten