Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C40

genoodzaakt hen om een aalmoes uit te zen* den, terwijl men zelve, met eene hongerige maag, en met een verzoopen lighaam, van allen troost verllooken, droevig ter neder zir. Zig zelven met de hartgrievendlte verwijtingen overlaadende , durft men zijn ongelukkig huisgezin naauwlijks onder de oogen z'.en: en nu is men, op zijn ouden dag, een veragtlijk voorwerp, dat volftrekt afhanglijk is- van de goedhartigheid van deze of gene medelijdende menfehen. —

Andeieu, die dezen weg niet inflaan, om rijk te wiilen worden, en die zig vast verbeelden, dat men, zonder rijk te zijn, niet gelukkig kan leeven, zoeken op eene geheel andere, doch niet te min, even zo verkeerde en verderflijke wijze, hun fortuin te maaken ; naamlijk, door middel van bedrog, en allerlei onregtv'aardigheden.

Om fchielijker rijk te worden, dan door middel van vlijt en naariligheid , in zijn gewoon beroep, en langs den eenigen veiligen weg van eer en deugd , begint men aller eerst met zoi genoemde kleine bedriegerijen: of men vervalscht, op eene zo veel mogelijk onmerkbaaare wijze, de goede waaren welke men veil heeft ; of levert, op dezelrde wi;ze, flegt werk voor goed , bedient zig van de onnozelheid of onkunde van anderen, om over al, waar het mogelijk is, 'er een ftuivertjen meer, dan na behooren, te kunnen afftrijken. —• Men doet, waar men kan, de menfehen te kort, in elle, maat, en gewigt, en het op geloof toevertrouwde, en aanbefleede C 5 werk,

Sluiten