Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oppervlakkig befchouwd, fchijnt dit goed, maar war dieper ingedacht zijnde, gaat de toets met zeker. Het is immers eene waarheid , dat onze geesten altoos niet even vlu<* kunnen zijn; men kan zomtijds eene foort van vadzigheid hebben, of eene Itompheid, daar men zelf de oorzaak niet van weet; dit wordt zelfs ondervonden in het fchrijven, 't welk evenwel geen harsfenwerk is. De beste Meesters in die kunst zullen moeten bekennen , dat het den eenen of anderen dag merkelijk verfchilt, dat zij, of beter, of niet zoo goed,hunne letters kunnen maaken; het hangt 'er veel van af, hoedanig het lighaam, of de geest op dien tijd gefchikt zijn: en dit heeft zoo wel plaats bij de kinderen, als bij bejaarden. Dus kan het zeer wel gebeuren, dat, bij voorbeeld, hendrik dé prijs behaalt, en, ondertuslchen, is jan zoo vlug anders als hendrik, ja, hij behoeft hem zelfs in vlijt en bekwaamheid niets toe te geeven; doch op dien dag kan hij 't maar niet winnen, hij mag doen wat hij wil; zoo dat hij eindelijk, ondanks al zijn poogen, hendrik met den prijs ziet heenen gaan; dit grieft hem, en flaat hem in vervolg van tijd geheel ter neder. Daarom is het veilig, om tot het Examen twee dagen te neemen, en als men 'er drie toe neemt, dan werkt men nog veel zekerder.

De Leerlingen vrij te laaten werken.

T?e Leerlingen op de hand te ffaan kijken 3 geduurende den tijd van het Examen, is niet

raad-

Sluiten