Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "8 )

vertrek; laatende dus aan de kinderen hunne volkome vrijheid.

. P.% verlo°pen zijnde , laat men de fchriften binnen haaien: en dus is het eerde examen afgeloopen,

i°*PAÓeü tweeden dag, daartoe gefteld, doet de Meester wederom het zelfde, uitge! zonderd dat 'er dan niet behoeft getrokken te worden: want elk heeft zijn Nomrner bewaard; t welk hij dan wederom als te vooren onder het fchrift plaatst: wordende, na dat dezelve opgehaald zijn, elk nommer bii het zijne gelegd.

Eindelijk fchrijven zij, op den derden dag, l]s,}e ..vooren; de fchriften wederom opgehaald zijnde, word elk weder bij zijn nommer gelegd;_ dus heeft men dan van elk drie fchriften. Uit elk van die drie wordt dan eerst het beste gekoozen; dus heeft men dan zeer nabij , van ieder een fchrift, toen hij op het vlugfle was. Uit die twaalf beste fchriften, word dan, door een of twee onpartijdigen, en des kundigen, geoordeeld , wie den prijs verdiend heeft, en men bevind dat Nommer 3, 7 en 9 boven drijven.

Daar op begeeft zich het gezelfchap naar het vertrek, daar de Leerlingen zijn, die dan nog 111 order aan de tafel zitten. Hij die de uitfpraak doen zal, ordonneert aan hun, die No. 3, 7 en 9 hebben, op te rifzen; teekent hunne Naamen met hun Nommer op; en verklaart hun, dat, bij naauwkeung onderzoek gebleeken is, dat zij den prijs verdiend hebben. De twaalf fchriften jj daar de uitwijzing

op

Sluiten