Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(77)

kan niet altijd buikzuiverende middelen ge. bruiken zonder de darmen te verflappen en daar door liet ongemak te vermeerderen 3 men moet letten op de oorzaak, en naar deeze de geneeswijze inrichten.

Zo het kind een minne zuigt, die te oud zog heeft, zal men best doen eene andere minne te neemen, welker zog met den ouderdom van het kind meer overeenkomt; is het zog te dik, zo zal men de zoogfter veel doen drinken, en eeneflappe, verkoelende, en verdunnende levenswijze doen houden, zo de fpijze, die het kind gebruikt, hier toe aanleiding geeft, fpreekt het van zelve, dat men die moet achterlaaten; is he: kind zwak, zo kan men het zelve niet anders helpen dan door van tijd tot tijd ontlastings - middelen in het werk te ftellen, en de zoogder eene welvoedende - levenswijze te doen houden.

Tot de beste buikzuiverende middelen behoort voorzeker de rhabarbar ; deeze doet de ingewanden hunne fterkte en veerkracht minder verliezen dan alle anderen; wanneer men het noodig oordeelt, kan men van dezelve gebruik maaken door het kind in het eerde jaar daar van te geeven 4 of 5 grein, dat is -ï'j gedeelte van \ loods met een weinig honig vermengd; rhabarbar-i.jroop, tot een of twee eiërlepeltjens ingenomen, is ook hier voor zeer gelchilu. \c)

Tot

(r) Het is niet wel mogelijk , om de hoeveelheid van een geneesmiddel ten allernaauwtten te bepaalen; dit verfchilt aanmerklijk bij den eenen mensch

Cf

Sluiten