Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

fchen bij elkander woonen, en de zindelijke heid niet zeer in acht genomen wordt, als daar zijn Weeshuizen, Schooien,' Legers, Hospitaalen, enz.

Dit ongemak vertoont zich 4 gemeenlijk, in de gedaante van kleine, puistjens, in den beginne voornaamelijk zich openbaarende tusfchen de vingers en op de hand, daar na op de gewrigten, en eindelijk over alle deelen des ligchaams, uitgezonderd alleen het aangezicht: zij zijn verzeld van derke jeukte , welke door warmte vermeerderd wordt.

Dit gebrek, in zijn aart zelden gevaarlijk, kan echter de hevigde ziekten en den dood zelve veroorzaaken, wanneer het door koude of eene onvoorzichtige behandeling binnenwaarts gedreven wordt (rj.

Men moet zich dus nimmer ïaaten overhaaien om onbekende middelen van onkundigen daartoe te gebruiken, welken de fchurfc wel fchieIijk,doch op eene gevaarlijke wij.e doen verdwijnen; zij moet,integendeel, lang. zaam en voorzichtig verdreven worden. Eene zeer eenvouwige en beproefde geneeswijze is het uit-en inwendig gebruik van de bloem van zwavel; hier van neemt men een vierde lood, verdeelt het in zestien poeders, en geeft het kind daarvan driemaal daags één in melk, zo het een half jaar of daar omtrend oud is;

jon-

00 Zo de puistjens fchielijkverdwijnen en hetkind Zich daarop niet wel bevindt, heeft men reden om dit ongeluk te vermoeden; het kind is als dan in gevaar: hierom moet men dit geval niet verzuimen? maar terftond een Geneesheer roepen-

G 3

Sluiten