Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 169 )

kunt befchouwen; bij uw zeiven bewust zijnde, dat gij de oorzaak geweest zijt, van alle die ongemakken, waar aan gij het zelve eiendig ziet lijden ?

Gij moet dus toedemmen, dat uwe bijgebragte redenen; waarom men de kinderen keurslijven zou moeten laaten draagen,geenszins voldoende zijn; dan, wilt gij uw kinderen volftrekt, een keurslijf laaten draagen, wel aan, men heeft thans "zodanige uitgedacht, welken , zo zij niet te fterk toegeregen worden , niet nadeelig zijn , ik bedoel , naamlijk, dezulken, welken men in plaats van balein van touw maakt, en die men dagelijks kan omkeeren.

Maar, daar gij zo zeer beducht zijt voor de fcheefheid der ruggegraat en mismaaktheid der kinderen, moet ik u, noodzaaklijk, bij iets anders bepaalen, waar door de kinderen, zeer dikwijls, fcheef en mismaakt worden. x

0. Wat bedoelt gij dan?

g. Het draagen der jonge kinderen. — Het is ,naamelijk, van de grootfte noodzaak lijkheid, dat de moeders de kinderen niet altijd op eenen en denzelfden arm, maar hun dan eens op den dinker, dan eens op den rechter arm draagen , om hen dus niet te gewennen, meerder naar de eene dan naar de andere zijde over te hellen ; dewijl gij niet zoudt kunnen gelooven, hoe fchielijk eene kwaalijk aangenomene houding, bij voortduuring, in ftaat is, het kind fcheef te doen worden — maar daar en boven, zult gij dikwijls met mij waargenomen hebben, L 5 dat

Sluiten