Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

Veroorzaakt wordt , en het kind, tusfchêü beiden geen adem kunnende haaien, verdikt.

Ik kan u in deezen flechts weinig raad

geeven , te meer daar men rot nog toe het niet eens is over de waare oorzaak, zitplaats en geneeswijze deezer ziekte, en ik aan u niet dirrf toebetrouwen,die middelen,zonder opzicht van eenen Geneesheer te gebruiken, welken in deezen van fommigen Worden aangeprezen, — Veilig kunt gij, intusfchenin de kinkhoest het kind tweemaal daags eenige druppen ïlixir Proprietatis toedienen, waar bij ik mij dikwijls wél bevonden hebbe, terwijl gij nimmer, daar gewoonlijk daaglijks op bepaalde uuren de hevigde aanvallen der hoest gefchieden , het kind , tegen dien tijd moet eeten geeven, dewijl de maag meteeten gevuld zijnde, het hoesten altoos ongemaklijker is ; als mede moet ik u waarfchuwen, het kind aan de kinkhoest zijnde, nooit alleen te laaten, vermits het met zelden, door de hevigheid van het hoesten, het ongeluk heeft van omver te vallen, en ook in het hoesten kan wegblijven en verdikken, zo men zulks niet tracht voor te komen , door het met de hand op de rug te kloppen, of, dit niet helpende, met een vinger in de keel te deeken, eene braaking zoeken te verwekken. Sommigen bedienen zich, in deeze ziekte, van flijmtge middelen, allerhande Sijroopen , en wel bijzonder de dijm van eene Huis/lak, die men hiertoe in gemeene zuiker laat omkruipen; gaarne echter wil ik bekennen, dat ik Na

Sluiten