Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

jammerlijk! Doch geen zwaarigheid, mijn lieve vrienden! gij hebt nog gelegenheid: jets niet te kennen, is zo fchandelijk niet; maar iets niet te willen leeren, dit zou indedaad ten hoogden fchandelijk zijn. Veelen uwer denken misfchien.- dit gaat mij niet aan; ik kan finds lange leezen. Maar misfchien gaat dit u al te zeer aan, mijn lieve vrienden ! want niet te kunnen leezen, en met goed te kunnen leezen, is nagenoeg hetzelfde. Ik weet het zeer zeker: veele menfchen, die zich inbeelden dat zij zeer goed kunnen leezen, doen dit zo, dat het om het even is of zij het doen dan niet. Veelen, ik hoorde het menigmaal, leezen zo in éènen adem weg, zonder eenige acht te flaan op de zinfnijding- teekens; leezen geheel iets anders als 'er daat: brodden voor brooden; géégeten in plaats van gegeeten; be~ teeren in plaats van béteren; en dan vooral, wanneer zij in den Bijbel leezen, op zulk eenen jammerhartigen toon, dien fommigen nog zo fraai vinden, dat het waarlijk onmogelijk is, dat zij iets kunnen begrijpen. Vraagt uzelven daarom telkens af, mijne vrienden! of gij wel verdaat het geen gij leest V En vat gij telkens den zin niet, onderzoekt dan toch, hoe vreemd u dit ook moge voorkomen, of gij wel goed kunt leezen; vraagt het den een of anderen uwer meergeöefende vrienden, die u, als gij het hem maar verzoekt, voorzeker met veel vermaak, en om niet, al dat gebrekkige in uw leezen zal aanwijzen, en in korten tijd leeren verbeteren. Het is voldrekt noodzaaklijk, zo gij iets van het

geen

Sluiten