Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

gerftand te verbreiden : eerst en vooral werkr het wel op de kinderen, doch deeze verhaalen hunnen ouderen, wat zij leeren; moeten zich te huis oefenen , en vraagen hunne ouderen, die alzo ongemerkt zelve in kundigheden toeneemen. ■ Na dat de jeugd nu op deeze, of dergel ij ■ ke, wijze recht grondig in de Bijbelgefc iedenis onderricht is, geeve de leeraar haar hooger onderricht in de eigenlijke leer en pligten van den Godsdienst. Hoe gemaklik is dit nu, en voor den leeraar en voor den leerling: hoe veel fchoone voorbeelden voor iederen pligt kent de leerling reeds; hoe zeer wordt de ganfche leer des Bijbels door haare gefchiedenis fen opgehelderd'en bewezen: Het kort onderwijs in de leer van den Christelijkcn Godsdienst, getrokken uit de Bijbelfche hijlorien , door a. van oen beug, ftrekt hier ten voorbedde van. Ieder leeraar kan het zeker niet gebruiken; maar men zie het toch eens in; het geeft zeer veel aanwijzing, hoe men de Bjbeli'che gefchiedenis tot opheldering, ja tot ftaaving van ieder leerfluk kan en moet gebruiken'. Ieder leeraar k eze zulk een leerboek, als hem het gefchiktfte voorkomt; maar laate eerst en vooral alles door gefchiedenis ophelderen en bewijzen. Dit valt den leerling voorzeker niet moeielijk. Men kan 'er voor meer gevorderden dan nog andere bewijzen bijvoegen; mids men iederen tekst, dien men aanhaalt in zijn verband, recht doe begrijpen. Met de oudften en het meest gevorderden , die het leerboek reeds meer dan eens geheel

zijn

Sluiten