Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "O )

zijn;en niet tot onze onderrichtingééne Verhandeling, of volledig famenftel, bevattende het pit en merg der godsdienftige waarheden, thans in den Bijbel , onder veele andere zaaken verfpreid , liet opftellen. Want, behalven dat op deeze van God verkozene wijze , ons niet flechts eenige weinige geheel algemeene grondbeginfels, hoedanige een algemeen famenftel alleen had kunnen bevatten: maar ook de manier op welke wij dezelve moeten ontwikkelen, en op bijzondere gevallen toepasfen, met de grootlte duidlijkheid geleerd werd ; behalven dat op deeze wijze de waarheden zelve, welke God tot de verfte tijden wilde overbrengen, van zeer onderfcheidene tijden, uit allerlei oogpunten, en dus met de hoogstmooglijkfte naauwkeurigheid werden voorgetteld ; het welk, bij gebrek van eene algemeene en onveranderlijke taal , hoedanige men voor de hoegrootheden in de Algebra gebruikt, in een doorloopend lamenftel niet mooglijk was geweest; en het welk , nu het gefchied is, volftrekt alle verduistering der bijzondere oogpunten en wijzigingen van de gezegdens der Schrijveren , — alle verandering van bijzondere in algemeene waarheden, dewelke bij een uittrekfel zou gefchieden, verbiedt, gelijk wij reeds zagen; behalven veele andere voordeelen, welke deeze handelwijze Gods kan hebben , zo werd ook door deeze maatregelen, het onnavolgbaar merk van echtheid op deeze verzameling gedrukt. — Eene op zich zelven ftaande Verhandeling van algemeene waarheden te verdichten was mogelijk, maar

geen

Sluiten