Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n6 )

onc-efchikt zou zijn voor dea minvermogenden- Doch niemand (laat, zo veel ik weet, in bedenken om deeze manier boven die van overzetting te verkiezen: waarom het genoeg zal zijn volledigheidshalven, een enkeld woord van dezelve gefprooken te hebben.

Meer wegen zijn 'er , zoveel ik kan zien, niet mooglijk, om ongeleerden fchriftlijk bekend te maaken met den inhoud eenes boeks, het welk gefchreven is , in eene vreemde taal, en dat, als zodanig, onverftaanbaar voor hen is. Men moet toch , zo iets willende doen, kiezen het onverftaanbaar boek, of geheel aan hen voortedraagen, of niet geheel. Verkiest men het eerfte, dan moet men de wijze van voordel, in het oorfpronglijke gebruikt, zo na mooglijk volgen, dat is overzetten; waar bij dan ophelderende aanmerkingen te pas kunnen komen; — of de wijze van voordel in het oorfpronglijke gebruikt niet volgende , evenwel, zal men anders gezegd worden, deszelfs inhoud op te geeven, en geen nieuw werkte leeveren, de denkbeelden in het oorfpronglijke voorhanden uitdrukken, dat is omfchrijven. Verkiest men het laatde, dan is 'er, zal men den begeerden inhoud mededeelen, niets anders op, dan den geest des boeks voorteftellen; of, met de woorden van deszelfs Schrijver, dat is door een woordelijk uittrekfel: of, met andere woorden, dat is door een zaaklijk uittrekfel. —

Daar 'er dan geen meer wegen mooglijk zijn, dan deeze vier; en wij gezien hebben, dat die, welken onze vaders ïnlloegen met ongefchikt is; maar de drie anderen in ons ö " ge-

Sluiten