Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( tS6 )

firekkea. — Dit, en niet meêr, bedoelende, bekommer ik mij niet over de verkeerde maatregelen , welken ik in mijne onkunde misfchien voor. ftel: want ook het voordellen van eenen verkeerden maatregel geeft in uwe raadpleegingen, aan den kundigen gepaste aanleiding , om de verkeerdheid daarvan aan te toonen; In deszelfs plaats den rechten aantewijzen, en alzo een goed plan in de waereld te brengen.

(7) Hoewel ik onkundig ben in de prijzen van het papier, denk ik echter, naar mijn fchrijfpapiir rekenende, dat men het vel gemeen drukpapier, van groot formsaat, wel voor twee duiten kan hebben, vooral, wanneer men eene zo groote partij koopt: Dus zou men voor eenen Ducaat, de vijf Stuivers eens rekenende voor het innaaijen, toch 400 vel hebben, dat is 6400 bladzijden in groot Ocravo; dus een boek, ruim ééns zo groot als dat van van hamelsveld, den Bijhei ver. deüigd ; waarin , denk ik, plaats genoeg zal zijn voor den Ui bel, en het geen men den gemeenen man, ter opheldering van denzelven, te zeggen heeft. —

Sluiten