Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

der verteert, dan tot eigenlijk onderhoud ver» eischt wordt, zo verwekt dit, in evenredig, heid van het getal der inwooners, eene fchaarsheid aan de eerfte noodwendigheden des levens, welke wel door rijken toevoer eenigzins vergoed , altoos toch de pr;js der waaren rijzen doet; (*; en wanneer de rijken door het onmaatig vergrooten van hunne huizen, en het aanleggen van tuinen, en (tallen, al te veel grond in zwelgen, moeten de minvermogenden , daarom, ten laatften, zeer benauwd en duur woonen; naauwlijks licht en zon hebben, en dus ook de hemel lichten derven, die de goede Schepper voor allen gefchikt heeft.

Weelde bij hoogere ftanden beginnende te heerfchen , ftrekt weldra haar gebied ook over andere ftanden uit, de arbeidsman leert dus ook door voorbeeld en gewoonte rijker leeven , het welk ten gevolge heeft, dat zijn verdiend loon nog minder toereikende is. Wie dus de behoeften der minvermogenden vermeerderde zou cok hun inkomen moeten veihoogen. Maar

Weelde in alle ftanden heerfchende en dus de uitgaaven vergrootende, leert allen, die laaten werken, het loon des daghuurers, zo veel mooglijk , te bekorten; zijn werk voor den minden prijs te befteeden, op dat de winften groot genoes mogen zijn, om zijne kostbaar geworden huishouding te kunnen on !er-

hou-

(*) Zie camper, het Ap. en Philofooph, D. II. bladz. 187, enz.

Fa

Sluiten