Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

Hoe het ook zij, ik raad u ten fterkllen en als uw waare vriend, geloof liever nimmer aan voorgevoelens en ingeevingen, dan dat gij 'er ooit te veel aan zoudt hangen: want de gevolgen kunnen allerverschrikkelijkst zijn.

hend. Men kan zo doende zekerlijk een moordenaar van zich zei ven worden.

goe oh. Dit is.' het nog niet alles: de ijfelijkfte dweepzugt, die de Snoodfte gruwelen aangericht en maatfchappijè'n verwoest heeft, ontftond het eerst uit het geloot aan Hemelfche ingeevingen.

Hier door kwam een man, met naame vol rnkr,op het denkbeeld, dat hij Schielijk zalig worden, en derhalven (terven moest; en ^ om dit oogmerk te bereiken, vermoorde hij een kind.

Een ander, j. varmeijer, kreeg des nachts, zo als hij waande,eeneingeeving, dat God den overften hazfeld, welken lui wel eens bezocht, door een fchielijken dood wilde wegrukken, en daar toe geveelde hij zich geroepen. Bij wierd hier m gefterkt door de fabelachtige moordgeschiedenis van judjt h en holoi-hernus, en Stelde zich zeiven in de plaats van iudith, terwijl hij den Overften bij holophernus vergeleek. Na alvoorens in de de kerk een gebed verzocht te hebben voor een kort aanftaande onderneeming, die de eer van God en de welvaart van het gantSche land betrof, (laat hij, denzelfden avond, den Overfte met een bijl het hoofd af, werpt den bijl ergens in een huis en gaat vergenoegd en biddende naar bed. Petrus de k luizenaar voelde" zich,

door

Sluiten