Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49 )

goedn. Maar was het wel het lijk van diezelfde vrouw, dat gij in den droom gezien had?

jac. Dat kan ik juist niet ontdekken; als ik maar' zo benaauwd niet geweest was, zou ik wel wat beter op de eerfte vriendenpaaren gelet hebben.

goedh. Als gij zo benaauwd niet geweest waart, was zeker de droom niet voorgevallen.

jac Maar de benaauwdheid kwam eerst na den droom.

goedh. Ik geloof dat het recht anders om geweest is; zeg mij eens, hadt gij 's avonds gegeeten?

jac ja, ik was op het vriendenmaal geweest.

goedh. Gij had zeker wat hartelijker maaltijd gedaan dan anders 's avonds uw gewoonte was, en misfchien wijn daar bij gedronken ; dat was de oorzaak van uwen akeligen droom, fchoon zich de benaauwtheid niet recht openbaarde , vóór dat gij wakker wierd.

jac Maar de fpijs, die ik gebruikt bad, zat mij in den buik, en de droom moet toch in het hoofd gezeten hebben.

goedh. Even als de ziel, door de verbeelding , op het ligchaam werkt, zo kan ook de ligchaams ongefteldheid de siel wel in beweeging brengen: hebt gij nooit gehoord van de wonderlijke grappen, welke de menfehen hebben, die hipochonder zijn? De één meent> dat hij in een garstkorrel veranderd is, en durft niet uitgaan, zo bang is hij dat de D hoe

Sluiten