Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

bed, naar allen fcbijn door een diergelijken droom plotfelijk geftorven.

hend. Zulk een ongeluk kan elk bejegenen ; wat kan men daar tegen doen ?

goedh. Alle fpookerijen uit uwe zinnen zetten; wanneer gij dan naderhand, ziekelijk zijnde, angftig droomt • zoo zult gij de reden daar van gemakkelijk ontdekken, en gevolglijk geene bijgelovige , fpookverdrijvende , maar nuttige en gefchikte hulpmiddelen, aanwenden.

F 5 ZES-

Sluiten