Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in een vat met water een of ander rood poe"er " yo,t met een gaauwigheid te: ttortPen zo dat 'het zelve de kleur van o vertoonde. En dat zij deeze proef JJ het o-root, maar Hecht? in het kieih, hendot En* blijkt ten duidlijkften daaruit, d alle groote wateren, als die van den Wiu en ™ de gemeene verzamelbakken, feez^bloed. kleur eS wanimaak door etwotórw^ «n moses en aüron reeds hadden .an.enoo men; zo dat men in den grond moest graa ïen^orn zuiver en drinkbaar water te verkrngen (Exod. VII: 19-ai. 04). ' ,L'; r ■ s was het voor ^-#te4^kJ^SJ niet onmogelijk, om door een of artóerm a dei, bi. voorbeeld, een ekaas^een aantal Kikvorfchcn bij cn te lokken en op^ eeue bepaalde plaats te doen komen Over_ geheel Eeiiwenland toch deeden z,] dit met, nier Sadden zü zelfs geene Kiegcnhe d, als zijnde het land reeds met dieien be

dekt, op het uitdrekken van AaRONsnU, met den wonderftaf voorzien over dejvatt ren van Hsiiïten (Hoofdft. VUL °> zSt^ogeh k tegen deeze oplos mgen inbren gen, dat moses telkens ^k}^J^.n% Sen ook alzo met hunne bezweci ngen Maar door deeze fpreekmanier word «nets anders te kennen gegeeven , aan ,, ^j0|_ Jen ,i0or hunne kunst het dooi mo es en asron verrichte na te bootzen, gelijfc.ten Jrnïeïiïdten blijkt uit vs. t8. alwaar die zel£ SefoSWe1 gebezigd wordt ten opztch van het voorbrengen van luizen , zonder 2? dit echter gelukte. Aldaar toch leeven J. 4*

Sluiten