Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4t

T E K S T.

ende ziet, er was een mensch te JeRUSALEM ,

wiens naam was slmeon , f.n deze mensch was regtvaardig en godvrezend , verwagtende de vertroosting israels, en de heilige geest was op hem. en hem was eene goddelijke openbaring gedaan door den heiligen geest, dat hij den dood niet zien zoude , eer hy den Christus des Heerenhad gezien. En hy kwam door den Geest in den tempel, en als de Ouders het kind inbragten om naar de gewoonte der Wet met hem te doen ; nam hy het in zyne armen, loofde God, en zeide; nu laat gij Heere ! uw dienstknegt gaan in

vrede, naar uw woord. WANT mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aancezigt van alle de volken; een licht ter verlichting der heidenen, en ter heerlijkheid van uw volk Israel,

dunkt, T. dat wij de gefchiedenis in mijnen tekts verhaald, niet kunnen lezen , zonder het beftuur van Gods verwonderlijke Wijsheid en uitnemende Goedheid in dezelve te ontdekken. Laat ik mijne gedagten wat uitC 5 voe->

Sluiten