Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o Simeon in den

Simeon zou niet ftefven (want dit betekent de fpreekwijze den dood te zien) (f) eer hij den gezalfden Gods bij uitftek -— den Mesfias, den Leidsman, Leeraar, Helper, Redder, Zaligmaker had gezien, en aanfehouwt met de

oogen zijnes ligchaams eer bij de vervul.

ling van die voorzeggingen had gezien in aanvang, welker zin hij zoo dikwils had bepeinst met een biddend hart om verlichting des verftands.

Men vraagt hier. Hoe is hem deze openbaring gedaan? Bij welke gelegenheid? En om welke redenen ? — Ik zal thans die vragen niet onderzoeken, of beantwoorden , om dat de heilige Schrijver geene wenken geeft, uit welken wij iets met zekerheid kunnen vastftellen. Het kan in een droom, in eene verrukking van zinnen, of door het zenden van eenen Engel gefchied zijn, maar hoe het geweest zij. Gods aanbiddelijke Wijsheid en Goedheid zullen er zekerlijk in hebben doorgeblonken.

Beschouwen wij liever het voorregt van dien man. Hoe zeer was hij beweldadigd ? Ik ftel mij voor,dat hij meermalen met den hartelijkften ernst tot God zal hebben gebeden, om een

beCt) Pf. LXXXIX; 13.

Sluiten