Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongeling van Nain. 210

fprak ? Volgde er zo eene oogenblikkelijke verrijfenis op ? Ai! neemt de moeite T. om deze gebeurtenisfen natelezen, en over de omftandigheden, die er bij voorgevallen zijn.natedenken , onbevooroordeeld natedenken, en gij zult duidelijk zien, dat die profeeten flegts werktuigen waren in de hand van God; dat God door hen werkte; of liever, dat God op hun kragtig en vertrouwelijk geloofsgebed den doden in het leven herriep; gij zult zien , dat zij niets deeden dan in afhangelijkheid van Gods kragt. Geheel anders hier. Jefus handelt als magthebbende gebieder, met de waardigheid, de verhevenheid van iemand , die bewustheid draagt van de kragt, die in hem huisvest ; hij handelt niet als een werktuig, maar als de werkmeester; hij handelt niet als enkel mensch , maar als de Zoon van God, als God. Groot, uitgeftrekt, veel vattend is dus de magt van Jefus, wat zeg ik ? Zijne magt is Almagt. De opgewekte jongeling heeft desfelfs werkingen gevoeld, Nains inwoonerszijn er getuigen van, de Euangelisten hebben het opgetekend, wij lezen het in hunne waarheidademende, onopgefmukte, natuurlijk eenvouwige en zo ontegenfprekelijk bevestigde fchriften. Heilige , gewigtige, dierbare waarheid ! Jefus is Almag-

tig Jefus, de tot heil van menfchen, van

zondaren in het vleesch verfchenen Jefus is

Al-

Sluiten