Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. omtrend de zondaars. 309

ligchaams hoger opgevoerd, bij de floping der waereld volmaakt zal worden voortgezet, in zijnen Hemel, bij Jefus; een leven, dat eeuwig duurt, en eeuwig meer levensgenot verfpreiden zal; een leven , dat geen dood, geen zonde, geen Duivel, geen gefchapen magt ooit of ooit vernielen kan; een leven, dat in niets dan in de meestgelijkende overeenftemming met hem zal beftaan, die het zoo bloedig heeft verworven ; o Liefde ! o Liefde! o Liefde!!! —

Wat dunkt u T. als ik dit nadenk, en ik vind van dit alles de ontdekking, het bewijs in mijnen Bijbel, wat dunkt u? Kan men het mij dan kwalijk nemen, dat ik de hoge waarde van dit boek voornamelijk ontleen uit de bekentmaking van deze onuitputtelijke troostleer ? En is hier in dan geene proef van Gods gadeloze Barmhartigheid te vinden, dat hij u , dat hij mij met dit hemelsch berigt heeft verwaardigd ? Mijne woorden zijn te zwak, om u mijn gevoel uittedrukken. God kent mijn hart, en dit is dan geheel aanbidding geheel dank!!

De Barmhartigheid vanGod,zondaars! is een Zon gelijk. Hoe meer wij op dezelve ftaren, hoe meer onze oogen fchemeren. Dan laten desfelfs ftralen verblindheid zijn voor ons verV 3 itandj

Sluiten