Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 DE HEERLIJKHEID VAN GüDS LlEFDE

de fmaad der bozen , de fpot der ondeugendcn, de haat uwer haters, de vervolgingen uwer vijanden; de uiterlijke en inwendige, de openbare en verborgen lijdingen; de pijnigendfte , de bit!erfteplagen, die uwe levenskragten doen wegfmelten, gelijk fneeuw wegfmelt voor de Zonneftralen; kunnen deze waarheid wel tot eene wonderfpreuk, maar niet tot een leugen maken. Ja! God is Vader — in alles Vader —

aHesis Liefde, Vaderlijke Liefde God zou

minder Vader zijn, indien hij aan iemand zijner kinderen eene andere levensbaan had voorgetekend. Kon ik aan mijzelf, en aan alle lijdende , geplaagde, verdrukte, weenende,door ftormen van ellende belopen medegelovigen toeroepen, zo dat wij het nimmermeer vergaten ! onuitfprekelijk teder bemint God zijne kinderen , ook dan , wanneer hij hen gevoelig fiaat. Kon ik hun toeroepen! verliest alles , maar verliest het geloof niet, dat die God die Jefus Chriftus aan u gaf, Vader is in zijne

geesfelingen. Kon ik hun toeroepen! een

Moeder kan haren zuigeling vergeten , maaide Hemelfche Vader zijne kinderen niet. Wat zou ons dan beangftigen ? Wat zou ons dan vertzaagd maken ? Wat zou ons dan in troosteloosheid dompelen ? Niets: wij zouden onze tranen afwiffchen; Chriftenen! onzen geloofsblik ten Hemel heffen, en'fteunende op

Hem 3

Sluiten