Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ïi )

zijn ve-fcheidene redenen, die dit waarschijnlijk maaken. Ik fta toe, dat zij weinig bovennatuurlijke zaaken zullen gelooven: neem eens, dat te Leviathan alle dag een visch van een mijl lengte zoude inflokken, en zich dus bekwaam maaken, om tot voedfel voor de gelukzaligen in het paradijs te verftrdkken; zo a s zommige Rabbijnen gedroomd hebben. Ot dat 'er menfcben op de waereld zouden gevonden worden, welke altijd zoo groot zijn, als het geen daar ze bij komen, en om die reden , zich in de bosfchen zo groot als eikenboomen , en in het veld gelijk grasfcheutjens vertoonen ; zo als dit door zommige Kusten, volgens omelin, neg heden geloofd wordt. Doch dit verhindert niet. dat 'er ook bij onze landgenooten, nog een aantal fpookerijen voor waarheden gehouden worden; en de vooroordeelen en bijgelovigheden thans nog zo lteric in zwang gaan, dat het 'er nog zeer verre van af is,om geheel licht bij hen te wezen.. Doch, boven dat ailes, zal men met leedwezen moeten bekennen: dat in het laatfte quartier dezer veel te ftelüg zogenaamde verlichte eeuw, het zo zeer befebaafd Europa, door waan en ongeloof, onwetenheid, luiheid en vallche verbeeldingen, nog zo vervuld is, dat men bijna zou kunnen twijffelen , of 'er heden nog wel iets meer dan eene morgenfeheemermg aan onze kimmen te zien is, fchoon men dezelve reeds voor den heldren dag gelieft te houden, en als zodanig te eerbiedigen.

Hoe het zij, de verdere uithreiding van dit licht, en de bevordering van 's menfehen kundigheden , is een altoos wenfchelijke onderneeming; die niemand in eenige zijner be-

Sluiten