Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 62 )

die beoefening dagelijks bezig, en wordt, op zijn minst, een zeer behendige dief. Schrijft dus gerust onder heur afbeeldfel: een vijandin d'r deugd, die veel wenscht; tnaar noo't werkt.

Led'gheid kan echter verfchoonbaar zijn, zo verre zij eene toevallige omftandigheid is, in rs menfchen leeftijd; maar de luiheid is alcijd een onmiddelijke wil en gewoonte der menfchen, die wel zo algemeen, en verwoestend niet is, dan de ledigheid , om dat ze flegts enkele perfoonen raakt; maar die een volftrekt gebrek aan alle dingen voor den !uiaart ten gevolge heeft. De verfcheidenheid van zinfchetfen, van welke de wijze Koning zich bedient, om de luiheid afzichtig te maaken, is uitmuntend. Ik zal 'er zo veel van overneemen, als noodig is, om u de luiheid in eene fchilderij te vertoonen : ,, Ik ging voor„ bij den akker des luiaarts, en ziet hij was „ opgelchooten van distelen." Verder: ,, De „ armoede zal u overkomen als een wandelaar „ en veelerlei gebrek , als een gewapend

man " Terwijl de werkzaame , reedsmethet krieken van den dag opftaat, om met zijne vernieuwde krachten , geöorloofden winst te doen, en in bezigheeden met de mieren tegen den winter vooruit zorgt, om zijn huisgezin met brood te verzadigen, ligt de Maart nog op zijne leger ft eae- ronkende

Maakt u niet fchuldig aan toorn, zij is eene naadeelige ondeugd wordt ze rechtmaatig verwekt, laat haar bedachtzaam werken, volgends paolus: ,, wordt toornig, en zondigt it niet," maar laat zij u niet buiten u zeiven

bren-

Sluiten