Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( P3 )

der Engelfchen ; het afrmaken van het wild , door middel van het lange drijven op de jagt; doch dit alles komt niet in vergelijking bij de bloedige , weede genoegens vsn fommige ontmenscbte Tyranneii. Een Caligula om ilegts een enkel ftaaltjen van zulk eene afgrijfelijke handelwijze te befchrijven, vondt genoegen in onfchuldige menrchen , twee aan twee, gebonden , in het openlijk ftrijJperk elkander vegtenderhand te doen vermoorden ; en wanneer het gebeurde , dat 'er geene veroordeelden genoeg na zijn' zin waren , om voor de verfcheurende dieren geworpen te worden , liet hij uit de aanfchouwers eenigeu weg neemen , welken hij, om het fchreeuwen'te baletten , vooraf de tong liet ultfnijden, en alzo ten prooi voor de vernielende k'aauwen van die dieren werpen , welker wreedheid en ongevoeligheid door de zijne nog oneindig overtroffen werdt. Een nero, domitiAan , en helaas! nog veele andere wangedrochten van vroeger en laarer tijdperken, zoude ik hier tot beivij^en kunnen aanvoeren, welke allen genoegen vonden in de voldoening van zulke neigingen , die , in plaats van iets aangenaams mede te brengen, veeleer, bij alles wat mensch heet, afïchuuwen en verontwaardiging verwekken moeten. Even gemakkelij'i zoude men uit de zo zeer verlchilknde graaden van het gevoel , uit de meerdere of mindere vatbaarheid, hetzelfde kunnen betoo* gen : men denke flegts aan de zonderlinge fchouwfpelen van allerleien aart , welke aan de oude Volken het grootst genoegen verfchaften , en aan de zulken , welke bij de woeste en onbefchaafde Natiën , in onze dagen , nog tot het zelfde einde dienen , en ik

tvvijf.

Sluiten