Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD VAN DEEZE VERHANDELING.

INLEIDING OVER DEN AART, EN HET NUT DES VOORSTELS.

'BEPAALING EN VERDEELING DER STOFFE.

EERSTE HOOFDSTUK.

Pligten van eenen braaven Huisvader en zulk eene Huismoeder in '£ gemeen Burgerlijk Leven. Ondtrfcheiding der Pligten in 't Jlgemeen, en in 't bijzonder die van eenen Huisvader en Huismoeder.

EERSTE AFDEELING.

Bijzondere Pligten van eenen braaven Huisvader.

1. Liefde omtrent zijne Huisvrouwe.

2. Zijn gezag zorgvuldig te bewaaren.

3. Zorgevoor het tijdelijk beftaan zijns Huisgezins.

4. Naafftigheid in zijn beroep.

5. Eerlijkheid in zijn beftaan.

6. Zijne Gelden naar behooren te beftuuren.

TWEEDE AFDEELING.

Bijzondere Pligten van eene braave Huismoeder.

1. Liefde omtrent haaren Man.

2. Zorge voor de lichaainelijke opvoeding haarer Kinderen.

3. Zorge voor Kleedinge, Voedfe! en Dekfel.

4. I|ver voor het tijdelijk beftaan baars Gezins.

5. Oplettend in 't waarneemen van haare Huisfelijke belangen.

6. Spaarzaam in haare Uitgaaven.

DEK.

Sluiten