Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 5

„ ook baar Man,en hij prijst naar;,zeggende: 1 veele Dogteren hebben deugdelijk gehandeld,

maar gij gaat die alle te boven. De beval" lieheid is bedrog, en de fchoonheid ij lel» " beid- maar eene vrouwe, die den Heere " vreest, die zal geprezen worden. Geeft 5' haar van de vmgt haarer handen, en laat

haare werken haar prezen in de poor» ten.

D12K-DE AFDEELING.

Gezamenlijke pligten van eenen braaven Fluts* vader en zulk eene Huismoeder in het gemeen burgerlijk leven.

§ «•

Laat uwe huwelijkstrouw jlandvastig zijn.

Heb ik u , waarde Huisvader en Huismoeder! in de beide vnorige Afdeehngen, teder afzonderlijk vermaand tot liefde jegens elkanderen, laat mij u dan thans zeggen , dat ook uw beider piigt is, ftandvastige g^uwnei.». Dit is in de daad een noodzaake luk verüsrhte in het geluk van uw huisfehik leven. Immers, hoe vlrkeerd gaat het Huishouden, wanneer men geduurig elkanler verdenkt, beSpt, regenfpreekt, of ft rij lig tegen eikanderen handelt ; daar men kijft en raast en tiert ; daar men telkens fpreekt van fcheiden ..f verbaten. Welk eenen nadeel.gen invloed heeft

Sluiten