Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54- )

Z'tet gij derhalven ,waarde Ouders! het groot belang van uwe goede voorbeelden ? wel tracht dan ook, door eene geduurige oplettenheid op uw eigen gedrag, aan uwe verpligting in deeze te beantwoorden, en ik twijfele niet of zulk eene behoedzaamheid zal uwe kinderen nuttig zijn.

§6.

Beloont of ftraft uwe kinderen op eene . ver(landige wijze.

Wanneer gij uwe kinderen altoos door belooningen gehoorzaamheid leert , handelt gij onverftaudig, insgelijks als gij hen dikwijls beloont. In 't laatste geval, verliezen dezelve haare kracht door de gewoonte. 'Er kunnen echter gevallen voorkomen, dat belooningen zeer nuttig zijn; bij voorbeeld, als gij ziet dat uwe kinderen 'er door opgewekt en aangefpoord worden, tot het doen van iets, dat gij gaarne zaagt,en 't welk gij voor haar ten hoogften nuttig oordeelt; of wanneer zij tegen uwe verwagting eene bijzondere goede, of voor zichzelven, of voor anderen,nuttige daad hebben bedreven. In zulke gevallen kan eene belooning, in grootte eenigzins evenredig aan de waarde die gij 'er in lrelt, ten hoogften haare nuttigheid hebben; dan beloont gij hen op eene verltandige wijze.

Met betrekking tot het ftraffen, is het genoegzaam even eens gelegen; dikwijls te ftraffen is insgelijks'onverftandig, om dat de kinderen 'er aan gewennen; en de ftraffe zelve daar door haare kiacht verliest. Te ftrafFen met drift, is

fcha-

Sluiten